Privacyverklaring Muurplafondverven.nl

Muurplafondverven.nl  ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Muurplafondverven.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website https://muurplafondverven.nl/ (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten").


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 3 juni 2018 


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de Website en gerelateerde Diensten die Muurplafondverven.nl aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Een foto waar u herkenbaar op staat
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
 • De service provider waarmee u internettoegang heeft
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Muurplafondverven.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Muurplafondverven.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden  of zolang als door de wetgever verplicht is gesteld.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Derden: uitvoerende partijen

Soms delen we u gegevens met andere partijen. Met deze partijen komen wij overeen middels een schriftelijke overeenkomst dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan bedrijven die diensten verrichten binnen onze sector.


Verwerkers: gegevensverwerkende partijen

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservices, salarisadministrateurs, bank, boekhouder, webdesign bureau. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens, het verwerken van salarissen, het verwerken van (automatische) betalingen, het verzorgen van de boekhouding, het ontwikkelen en onderhouden van de website. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.


Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.


Analytics

Gegevens die u verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses zoals Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Website optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. Lees voor meer informatie onze Cookieverklaring op deze pagina.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen en overdrachten met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie

Wijziging van deze privacyverlaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op de Website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. 


Beheer

De website MuurPlafondVerven.nl is onder beheer van WandenPlafondSpuiten.nl.

Adres en contactgegevens:

Wandenplafondspuiten.nl

Boterdiep 17

3077 AW Rotterdam 

KvK-nummer: 56426038

Telefoon: 010 482 78 14

Email: info@site4lease.nl


Bij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.


Intellectueel eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze Website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en ook het beeldmateriaal op deze Website is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Cookieverklaring

Waarom wij cookies plaatsen

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en verbeteren van de Website en zorgen dat u onze Website veilig kunt bezoeken. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


Functionele cookies

Wij gebruiken functionelen cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen bijvoorbeeld sommige voorkeuren van de bezoeker niet worden bewaard.


Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze Website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de Website wordt gebruikt en hoe we de Website kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin wordt bepaald dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.


Wij delen geen gegevens met Google voor aanvullende diensten zoals advertentiedoeleinden. IP-adressen van bezoekers aan onze Website zijn gemaskeerd. Van bezoekers worden geen tracking-gegevens verzameld over surfgedrag over meerdere devices en sessie.


Cookies uitschakelen of verwijderen

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Uw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Website of Diensten gebruik maakt. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via de contactgegevens in bovenstaande privacyverklaring.

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze Website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Muurplafondverven.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de op de Website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Afspraken en overeenkomsten zijn pas bindend nadat deze schriftelijk of per email tussen partijen zijn overeengekomen.


Muurplafondverven.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor overeenkomsten of diensten tussen derden die mogelijk door of via deze Website tot stand zijn gekomen.