Heeft u vragen? Bel
010 3108010

Page content

Disclaimer & Privacy Policy

DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Afspraken en overeenkomsten zijn pas bindend nadat deze schriftelijk of per email tussen partijen zijn overeengekomen.

MuurPlafondVerven.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of van de op of via deze site ter beschikking gestelde informatie.

MuurPlafondVerven.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

MuurPlafondVerven.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurtenissen welke voortvloeien uit contacten, overeenkomsten of diensten welke via deze website tot stand zijn gekomen.

PRIVACY POLICY

1. Beheer

De website MuurPlafondVerven.nl is onder beheer van WandenPlafondSpuiten.nl.
WandenPlafondSpuiten.nl is gevestigd: Boterdiep 17, 3077 AW te Rotterdam.

MuurPlafondVerven.nl is een geregistreerde handelsnaam.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan MuurPlafondVerven.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem.
2b. MuurPlafondVerven.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

MuurPlafondVerven.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails.

2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan MuurPlafondVerven.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a. MuurPlafondVerven.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan MuurPlafondVerven.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste gebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij MuurPlafondVerven.nl. De contactgegevens staan vermeld in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Externe links

Er kunnen links naar andere websites op deze MuurPlafondVerven.nl website staan die totaal onafhankelijk opereren van MuurPlafondVerven.nl en waar MuurPlafondVerven.nl geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. MuurPlafondVerven.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

6. Intellectueel eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een order of bestelling plaatst via de website MuurPlafondVerven.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

MuurPlafondVerven.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a. Het verwerken van de order of bestelling.
1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan MuurPlafondVerven.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant via de website aan MuurPlafondVerven.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die door de klant via de website aan MuurPlafondVerven.nl zijn verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

Indien u wenst dat wij uw gegevens bijwerken of als u vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • Via het contactformulier van deze website

  • Schriftelijk: Onze contactgegevens staan vermeld in lid 1 van deze Privacy Policy

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

5. Bijwerken van deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Policy.

Juli 2017